Bhai Manjeet Singh Ji’s katha on Sukhmani Sahib SGGS Ang 269-274 on Thursday, April 11th, 2019 at Damansara Darbar.

Ang 269, 270, 271, 272, 273, 274

Sukhmani Sahib – Part 3 – Ast 6-8