Bhai Jasswant Singh shares select Shabad veechar on Sawaiyee & Shalok Varaan Tay Vadheek SGGS Ang 1406-1421 on Tuesday, October 4th, 2020 at Gurdwara Shah Alam.

Ang 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421

Sawaiyee