Guru Ramdas Ji in Raag Nat Narain, in SGGS Ang 975-983 and in Raag Mali Gauraa SGGS Ang 975-998 says that we must jap Naam day and night, veechar by Bhai Manjeet Singh Ji at Kampung Pandan Gurdwara on Friday, 02 December 2016.

Ang 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998

Raag Nat Narain