Bhai Pritam Singh Ji’s katha of Raag Kanrah-Raag Kalyaan SGGS Ang 1312-1326 on Tuesday, February 4th, 2020 at Shah Alam Gurdwara.

Ang 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326

Raag Kanrah-Raag Kalyaan