Hukamnama SGGS Ang 671 “Jis Kaa Tan an Dhan Sabh Tis Kaa Soee Sugharh Sujaanee” was granted by Guru Ji at the weekly satsang session on Monday, April 16th, 2018 at PG, veechar of Hukam by Bhai Manjeet Singh Ji.

Ang 671

Brief Hukamnama Veechar