Hukamnama “Jin Kai Antar Vasiaa Mayraa Har Har Tin Kay Sabh Rog Gavaaay” SGGS Ang 735 was granted by Guru  Ji at the weekly satsang session. Veechar of Hukam by Bhai Manjeet Singh Ji at PG on Monday, January 29th, 2018.

Ang 735

Brief Hukamnama Veechar