Hukamnama “Jeeo Darat Hai Aapnaa Kai Sio Karee Pukaar” SGGS Ang 660 was granted by Guru Ji at the weekly satsang session at PG (Parliament Gurdwara) on Monday, January 8th, 2018. Hukam veechar was by Bhai Manjeet Singh Ji.

Ang 660

Brief Hukamnama Veechar