Hukamnama “Toon Daataa Jeeaa Sabhnaa Kaa Bashu Mayray Man Maahee” SGGS Ang 499 was granted by Guru Ji at the weekly satsang session at PG (Parliament Gurdwara) on Monday, February 19th, 2018.

Ang 499

Brief Hukamnama Veechar