Hukamnama SGGS Ang 649 “Barahm Bindal Tis daa Barahmat Rahai Ayk Sabad Liv Laay” was granted by Guru Ji after the satsang session at Parliament Gurdwara on Monday, Decemebr 25, 2017.

Ang 649, 650

Brief Hukamnama Veechar